ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่การเข้าใช้งาน Website

     เนื่องจากทาง Website URL: http://qa.bu.ac.th มีปัญหาการเข้าใช้งานได้ช้า ทางสำนักจึงได้พัฒนา Website ใหม่ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้เร็วยิ่งขึ้น โดย Website ใหม่คือ http://eqd.bu.ac.th สามารถเข้าใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

     ในส่วนของเว็บใหม่นั้น ช่วงแรกอาจจะยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้น

     ถ้าเป็นข้อมูลต่ำกว่าปี 2558 ให้ใช้งานในเว็บเดิม (http://qa.bu.ac.th) 

     ถ้าเป็นข้อมูลหลังปี 2558 เป็นต้นไป จะสามารถใช้งานในเว็บใหม่ได้ปกติ 

|Konser Organizasyonu | Sanatçı Menajeri | Sanatçı Fiyatları | Kurumsal Seo | Seo Uzmanı | Konser Organizasyonu | organizasyon | Sanatçı Fiyatları | Seo Danışmanı | Basın PR