โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Click เพื่อดูโครงการ