ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php